top of page

Ingrepen met een riziv nomenclatuur

Ingrepen met een code > K100 gaan steeds door in het St Vincentius ziekenhuis op slechts 30min van Jabbeke. Er wordt voor deze ingrepen een supplement aangerekend tot max 150% op het riziv tarief. Voor ingrepen met een esthetisch karakter wordt een vast bedrag aangerekend in overeenstemming met de directie van het ziekenhuis en hierover kan niet onderhandeld worden. Een kostenraming wordt per ingreep besproken en overlopen met de patiënt. Wanneer de patiënt akkoord gaat met de ingreep en kostenraming, wordt dit ondertekend door beide partijen op een toestemmingsformulier. Beide partijen hebben elk een kopie. Voor de meest up to date kosten gekoppeld aan het riziv nummer verwijs ik naar www.nomensoft.be. De terugbetaling kan u eenvoudig terugvinden via www.cm.be/selfservice/info/bereken-terugbetaling. 

Ingrepen zonder riziv nomenclatuur

Dit zijn niet door het riziv terugbetaalde ingrepen omdat ze 100% esthetische ingrepen zijn zonder "functionele hinder". De patiënte betaalt het volledige bedrag dus zelf (chirurugie, anesthesie, opname ziekenhuis, medicatie, ...).  Indien de ingreep doorgaat in het St Vincentiusziekenhuis worden de tarieven gehanteerd zoals overeengekomen met de directie. Hierover kan niet onderhandeld worden.

Ingrepen met riziv nomenclatuur in Jabbeke

In Jabbeke op de praktijk worden enkel ingrepen met een riziv code < K100 uitgevoerd. De patiënt betaalt 150€ eigen kost voor de courante ingrepen (wegname huidkanker met sluiting zonder plastie). 

Behandelingen en ingrepen zonder riziv nomenclatuur in Jabbeke

Behandelingen voor rimpeltjes, esthetische correcties worden niet vergoed door de mutualiteit. De prijs wordt u tijdens de eerste consultatie gecommuniceerd. 

Consultatietarieven 

Een eerste intakeconsultatie (riziv nummer 105556) kost 50€ eigen kost. Een opvolgconsultatie varieert afhankelijk van de complexiteit van 35-50€. 

Honorarium in geval van 50€ consultatie:

€ 19.81 conventietarief

€50 remgeld en ereloonsupplement

De patiënt betaalt zelf 50€. 

Wel geaccrediteerd, maar niet geconventioneerd

Dr Craggs is geaccrediteerd, erkend plastisch chirurg, maar is niet geconventioneerd waardoor het haar toegelaten is supplementen aan te rekenen. Hierbij volgt ze de richtijnen zoals hierboven beschreven.

 

Betalen op de praktijk te Jabbeke

U kan bij Dr Craggs zowel contant als met de kaart betalen. 

 

21% btw voor esthetische ingrepen zonder riziv nomenclatuur

De btw-vrijstelling van toepassing op plastische chirurgie met een esthetisch karakter is sinds 01.01.2016 opgeheven.

Meer informatie over deze nieuwe wetgeving vindt u terug in de beslissing nr. E.T. 127.740 van 22.03.2016

bottom of page